ZD

Zajęcia dodatkowe oferowane przy współpracy z UKS Westovia:

Trening bramkarski

Trener: Paweł Bargiel – tel. 501-143-787

Indywidualny trening piłkarski

Trener: Maciej Smagacz – tel. 694-010-575

Trening motoryczny

Trener: Marcin Zontek 733-485-498