Orliki

Westovia 2012: 
Trener: Maciej Smagacz – tel. 694-010-575
Treningi:

  • poniedziałek 15.30 – 17:00 os. Zielone
  • wtorek 17.00 – 18:30 – os. Zielone
  • piątek 17.00 – 18:30 – os. Zielone

__________________________

Westovia 2013: Trener: Damian Chudyba 791-645-492

Treningi:

  • wtorek 15.30 – 17:00 – os. Zielone
  • czwartek 15.45 – 17:15 – os. Zielone
  • piątek 15.30 – 17:00 – os. Zielone

__________________________
Westovia 2013 II: Trener:  Wiktor Sondej 500-301-423
Treningi:

  • wtorek 15:30 – 17:00 – os. Legionów
  • środa 15:30 – 17:00 – os. Zielone
  • czwartek 15:30 – 17:00 – os. Legionów

obowiązuje od 5.09.2022