Boisko Sportowe na os. Legionów miejscem rozwoju naszych dzieci

UKS Westovia informuje, że w dniach od 1 do 7 października 2013 będzie odbywać się głosowanie dot. zgłoszonych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014. Nasze zgłoszone zadanie pt. Remont i modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej oraz budowa oświetlenia na Osiedlu Legionów H.D. (przy SP Nr 23) zostało zakwalifikowane do głosowania z kodem projektu nr 16. 

Dziś rozpoczęła się kampania informacyjna i trwać ona będzie do 30.09.2013. W związku z tym gorąco zachęcamy o wsparcie naszego projektu poprzez pomoc w zbieraniu głosów. Karty do głosowania (załącznik), będą przekazywane po każdych zajęciach przez najbliższe 2 tygodnie. Prosimy o czynne włączenie się w pomoc w zbieraniu głosów, dzięki czemu możemy zwiększyć szanse powodzenia dla naszego projektu.

Osoby, które mają możliwość zebrania większej ilości głosów np. w zakładzie pracy, od sąsiadów itp. miejsc prosimy o taką informację celem przygotowania większej partii kart do głosowania.

Zakwalifikowanie naszego projektu (musi zająć miejsce co najmniej w pierwszej 10 projektów na 45 dopuszczonych do głosowania) do realizacji pozwoli w znaczący sposób poprawić naszą bazę sportową.

Na koniec ważne informacje:

· W głosowaniu brać mogą udział tylko mieszkańcy Tarnowa od 18 roku życia (oddawać głosy można poprzez karty do głosowania lub przy użyciu Tarnowskiej Karty Miejskiej w wersji Premium)

· Mieszkańcy Tarnowa w przedziale wieku od 16 do 18 lat mogą oddać głos tylko przy użyciu Tarnowskiej Karty Miejskiej w wersji Premium

· Można głosować tylko na jeden projekt oddając jeden głos (w innym przypadku głos będzie nieważny)

· Data wpisana na karcie do głosowania powinna być zaznaczona jako dzień od 1 do 7 października 2013

„Boisko Sportowe na os. Legionów miejscem rozwoju naszych dzieci”
Wypełnione karty do głosowania można złożyć na każdym treningu trenerowi.

Boisko sportowe przy szkole SP 23 – os. Legionów będzie bazą Westovii w dalszych rozgrywkach.