Dokonano zmian w Zarządzie Klubu

We wtorek 27 grudnia 2022 roku podczas Walnego Zebrania Członków Uczniowskiego Klubu Sportowego Westovia dokonano zmian w Zarządzie Klubu. Ponownie Prezesem Klubu został Artur Koza, a swoje funkcje zachowali Paweł Kasprzyk i Przemysław Barnaś. Natomiast Mariusz Pawłowski funkcję Wiceprezesa zamienił na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Jego miejsce zajął Marcin Cecot. Do Zarządu weszła także Agnieszka Srebro, która będzie pełniła rolę Sekretarza. W Komisji Rewizyjnej są także dwie nowe osoby, czyli Paweł Soja i Konrad Fryś.

Zarząd Klubu:
Prezes: Artur Koza tel. 504-678-026
Wiceprezes: Marcin Cecot
Sekretarz: Agnieszka Srebro
Członek Zarządu: Paweł Kasprzyk
Skarbnik: Przemysław Barnaś

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Mariusz Pawłowski
Sekretarz: Paweł Soja
Członek: Konrad Fryś