Mikrogranty Sportowe II

W ramach programu Mikrogranty II, Westovia otrzymała wsparcie finansowe na zadanie: Szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej w kategorii Trampkarz i Junior. Projekt realizowany w ramach programu Mikro Granty, którego operatorem krajowym jest Fundacja Orły Sportu , Finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki