Ze względu na nikłą frekwencję odpowiedzi na email dot. turnieju Deichmann Cup prosimy zainteresowanych o odpowiedź dot. tych zawodów. Wstępnie zgłoszone zostały trzy drużyny (jako Anglia) w trzech kategoriach. U-11, tj. 2003 i 2004, U-9 tj. 2005 i 2006 oraz U-7 tj. 2007 i młodsi. Koszt każdego uczestnika wynosi 85 zł, w tym jest strój piłkarski, a zgłoszenia prosimy kierować do Prezesa na jutrzejszym, piątkowym treningu.