Przywrócić należne miejsce dla sportu w Tarnowie

Rozmowa z Pawłem Bargiel, inicjatorem modernizacji dwóch boisk piłkarskich we wschodniej części miasta Tarnowa. Wieloletni sportowiec ma także chęć pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta, a swoje plany, działania i wizję zamierza realizować w Radzie Miejskiej.

Jest Pan kandydatem do Rady Miejskiej w Tarnowie. Co Pana skłoniło do startu w wyborach?

Bezpośrednią przyczyną mojego kandydowania jako radnego do Rady Miejskiej w Tarnowie jest pogłębiający się kryzys w tarnowskim sporcie. Uważam, że sport w mieście w którym mieszka ok. 100 tysięcy mieszkańców zasługuje na zdecydowanie lepsze traktowanie, niż to jakie miało miejsce w ostatnich latach.

Proszę powiedzieć, czym Pan się zajmuje?

Na co dzień pracuję w firmie Control Process S.A. w Tarnowie na stanowisku analityka finansowego.  Od ubiegłego roku  zaangażowałem się w działalność społeczną w obszarze sportu. Zależało mi w szczególności na tym, aby we wschodniej części naszego miasta powstały odpowiednie warunki do uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży. Widząc duże zaangażowanie Prezesa Artura Kozy w tworzeniu szkółki piłkarskiej w Uczniowskim Klubie Sportowym „WESTOVIA” chciałem dołożyć moją cegiełkę do tego projektu.

Udało się?

W dużej mierze tak. Będąc pomysłodawcą dwóch projektów zgłoszonych do „Budżetu Obywatelskiego” udało nam się pozyskać środki na modernizację dwóch boisk sportowych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Osiedli Legionów, Westerplatte i Jasna. Cieszę się z tego powodu tym bardziej, że w tej części miasta, w której mieszka na co dzień ponad 20 tysięcy mieszkańców zostaną zmodernizowane  obiekty, na których już od dawna powinno tętnić życie – nie tylko sportowe.

Jaki jest Pana pomysł na poprawę kondycji sportu w naszym mieście?

Mój pomysł na rozwój sportu w Tarnowie opiera się przede wszystkim na modernizacji istniejących obiektów sportowych,  takich jak:  boiska przyszkolne i osiedlowe. Chodzi mi o to, że mamy w naszym mieście wiele zaniedbanych boisk asfaltowych, które zostały wiele lat temu wybudowane. Obecny stan techniczny tych boisk i innych  obiektów sportowych wymaga gruntownych modernizacji, gdyż nie nadają się one w większości do prowadzenia na nich bezpiecznie zajęć sportowych. Taki stan rzeczy powinien ulec jak najszybciej zmianie. W wielu innych miastach Polski boiska sportowe  z nawierzchnią poliuretanową są standardem. A na wyżej wspomnianych przeze mnie osiedlach trudno się doszukać chociażby jednego takiego boiska. Kolejnym moim zadaniem, którego chciałbym się podjąć, byłoby  opracowanie i wdrożenie miejskiego programu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

Co Pana zdaniem jest przyczyną  negatywnego obrazu, jaki ma miejsce w sporcie tarnowskim?

Przyczyną negatywnego obrazu tarnowskiego sportu, jest przede wszystkim to, że obecnie miasto Tarnów nie posiada żadnej polityki w zakresie sportu. Polityki długofalowej, zapisanej jako ciągłe i trwałe działania w zakresie dbałości o stan techniczny obiektów i ich wykorzystywanie zgodnie z przeznaczeniem. Od kilku lat staram się na bieżąco obserwować to co dzieje się w naszym tarnowskim sporcie. I to, co zauważam jest bardzo przykre. Otóż, oprócz stosunkowo niskich dotacji jakie co roku trafiają na sport w ostatnich latach z miejskiej kasy, brakuje również przejrzystych zasad  podziału tych środków finansowych. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że kluby sportowe zamiast sobie pomagać i współpracować, często rywalizują ze sobą w batalii o dotację. Brak jest też ustalonych procedur podziału wspomnianych środków finansowych, co powoduje, że często cierpią z tego powodu młodzi sportowcy, a także ich trenerzy.

Jeśli Paweł Bargiel zostałby wybrany do Rady Miejskiej to zająłby się …

Jeśli zostałbym wybrany do Rady Miejskiej , to na pewno zająłbym się działaniem na rzecz rozwoju sportu tarnowskiego.

Moja wizja sięgałaby m.in. w kierunku utworzenia w Tarnowie  dwóch wielofunkcyjnych kompleksów sportowych, które służyłyby wszystkim mieszkańcom Tarnowa i okolic.

Pierwszy ośrodek  sportowo – szkoleniowy mógłby powstać we wschodniej części naszego miasta  na Osiedlu Legionów H. Dąbrowskiego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie  – na bazie modernizowanego obecnie boiska sportowego do piłki nożnej i lekkiej atletyki. Po modernizacji boiska sportowego i bieżni lekkoatletycznej będziemy mieli w Tarnowie pierwszą bieżnię lekkoatletyczną o podłożu tartanowym.

Drugi ośrodek  sportowo – szkoleniowy znajdowałby się w Tarnowie Mościcach. Obecnie znajdujące się tam stadion piłkarsko -lekkoatletyczny wymaga kompleksowego remontu.

No tak, ale stadion lekkoatletyki ma przecież powstać na obiekcie Błękitnych Tarnów

Z tego co pamiętam, to o stadionie  lekkoatletyki na „Błękitnych”  Tarnów,  że powstaje  taki obiekt lekkoatletyczny mówi się nam od bodajże pięciu lat,  jak nie dłużej. Tylko, że co roku brakuje przyznanych środków finansowych na zrealizowanie chociażby części prac budowlanych na tym terenie. Tak jak w tym przypadku jak i w pozostałych dotyczących inwestycji w infrastrukturę sportową brakuje nam zawsze tej samej odpowiedzi na pytanie: skąd wziąć środki na sfinansowanie inwestycji?

Czyli?

Czyli miasto powinno zacząć myśleć szerzej i szukać dogodnych rozwiązań zwłaszcza w pozyskiwaniu dotacji finansowych na zewnątrz. Z tego co mi wiadomo, nasze miasto mogłoby wystąpić na przykład z wnioskiem o dofinansowanie do wysokości 50-ciu procent na modernizację stadionu  lekkoatletycznego z budżetu Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w przypadku,  kiedy mamy do czynienia z obiektem posiadającym osiem torów do biegania (tyle torów znajduje się w Mościcach). Jeśli  tych torów będzie sześć  (tyle posiada stadion Błękitnych) to dotacja może sięgać nawet do 30-tu procent środków finansowych inwestycji.

Chciałbym tutaj przy okazji przywołać przykłady miasta Mielca, Sandomierza, czy Puław, gdzie w ostatnich latach powstawały nowoczesne obiekty sportowe. Natomiast w Suwałkach w latach 2014-2015 trwać będzie rozbudowa i modernizacja stadionu lekkoatletycznego. Miasto otrzymało na ten cel z Ministerstwa Sportu Turystyki  dotację na poziomie 3,8 mln zł, przy całkowitym budżecie na poziomie ok. 9 mln zł. Widać, że w tym mieście jest prowadzona polityka w zakresie poprawy infrastruktury sportowej. Należy tutaj dodać, że to liczące niespełna 70 tysięcy miasto mieszkańców od kilku lat posiada również  nowy kameralny stadion piłkarski.

Ja osobiście przy wspomnianej wcześniej modernizacji boiska sportowego na Os. Legionów zaproponowałem, aby do pozyskanych 300 tysięcy z budżetu obywatelskiego powalczyć jeszcze dodatkowo o dotację z FRKF, dzięki czemu będzie można m.in. zmodernizować bieżnię. Dzięki temu mamy w tym roku w tym miejscu największą inwestycję sportową w naszym mieście.

Wspomniał Pan o miejskim programie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Co się kryje za tym pomysłem?

Koordynacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży monitorowana przez miasto pod opieką klubów sportowych działających w naszym mieście. Chciałbym, aby w każdym przedziale wiekowym począwszy już od przedszkolaka były organizowane w naszym mieście zajęcia sportowe prowadzone pod okiem odpowiednio przygotowanej kadry trenersko-nauczycielskiej.

Widzę już w tym temacie światełko w tunelu. Poprzez bezpośrednie zaangażowanie znanego trenera Pana Ryszarda Jasicza, z którym mam na bieżąco kontakt rysuje się duża szansa na to, aby w naszym mieście ruszył program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce. Byłby on  finansowany ze środków MSiT. Projekt ten o nazwie „ Miejski Projekt Zajęć Sportowych dla Dzieci i Młodzieży”  będzie spełniał standardy programu IAAF Kids Athletics. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to już z początkiem przyszłego roku zostanie on uruchomiony w czterech tarnowskich szkołach podstawowych dla dzieci w klasach I-III.

Tak jak wspomniałem wcześniej tego typu programy w różnych dyscyplinach sportowych powinny być wspierane właśnie przez nasze miasto. Uważam też, że w niedalekiej przyszłości powinna powstać w Tarnowie Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Pozwoliłaby ona na stworzenie młodym talentom sportowym  odpowiednich warunków do edukacji sportowej.

Chciałby Pan jeszcze coś dodać na zakończenie naszej rozmowy?

Tak, chciałbym zachęcić do głosowania wszystkich tych, dla których nie jest obcy los sportu tarnowskiego. Zmiany na rzecz rozwoju sportu tarnowskiego są ważne. Proszę o Wasz głos podczas najbliższych wyborów 16 listopada. Apeluję również do tych z Państwa, którzy nie byli do tej pory zainteresowani  wyborami, a oczekują zmian w sporcie. Tylko dzięki wspólnemu poparciu jest szansa na przywrócenie należnego miejsca dla sportu w Tarnowie.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia.