Zdrowie młodego sportowca jest najważniejszą kwestią dla każdego z nas i w trosce o bezpieczne uprawianie sportu wymagane jest orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu, a w naszym przypadku piłki nożnej. Chcąc mieć pewność, że zawodnik jest zdolny do uprawiania sportu takie zaświadczenie wydaje lekarz medycyny sportowej. Prosimy zatem wszystkich tych zawodników, którzy nie mają takiego orzeczenia lub nie przekazali go do trenera prowadzącego o uzyskanie takiego dokumentu. Jakie kroki należy poczynić?

  1. Udać się do lekarza pierwszego kontaktu, (posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia) w celu skierowania do lekarza sportowego
  2. Zarejestrować się Poradni Medycyny Sportowej, np. Centermed, ul. Słoneczna 32, czy też Mościckie Centrum Medyczne, ul. Kwiatkowskiego 15

Okres oczekiwania na badania to nawet kilka miesięcy, więc aby móc występować w rozgrywkach ligowych te badania są konieczne!

Badania są bezpłatne. Za pierwszym razem są badania kompleksowe, a następne co pół roku.

Zawodnicy, którzy nie ukończyli 16-go roku życia zgłaszają się na pierwsze badanie z jednym z rodziców lub opiekunem prawnym. Zawodnicy zgłaszających się po raz pierwszy do poradni muszą mieć ze sobą potwierdzenie przynależności do klubu sportowego (zgłosić trenerowi lub koordynatorowi – westovia@westovia.pl) oraz dokumentację medyczną. W celu dokładnej oceny stanu zdrowia podczas badania z zakresu medycyny sportowej koniecznym jest poznanie całej „przeszłości medycznej” badanego zawodnika.

W tym celu na badanie należy zabrać ze sobą:

1. Książeczkę Zdrowia Dziecka

2. Karty informacyjne ze szpitala (jeżeli były pobyty szpitalu)

3. Informacje od lekarzy specjalistów (jeśli jesteś pod opieką lub obserwacją specjalisty).

W przypadku posiadania aktualnych wyników badań morfologii krwi, OB należy zabrać je ze sobą na badanie. W przypadku badania krwi wykonywanego w dniu badania w danej placówce należy:

1. przyjść na czczo (minimum 8 godzin bez przyjmowania pokarmów)

2. przynieść ze sobą próbkę moczu w odpowiednim pojemniku pochodzącą z porannej porcji moczu.

Jeżeli podczas badania będzie wykonywana próba wysiłkowa należy zabrać ze sobą obuwie oraz strój sportowy.

 

Orzeczenie dostarczamy trenerowi na zajęcia.